Biografens logotype

Kulturföreningen OffStockholm är en professionell kulturorganisation

med stort samhällspolitiskt engagemang.

 

Vi uttrycker oss genom film, teater och böcker.

Vi öppnar konservativa mönster till nyskapande och medmänsklighet.

Vi belyser människan i utsatthet genom ett differentierat berättande långt  bortom schablonerna.

Vi berör vår publik och startar därigenom samtal i sårbarhet.

Med stöd från Stockholm Stad och Boverket