Kulturföreningen OffStockholm är en professionell kulturorganisation

med stort samhällspolitiskt engagemang.

 

Vi uttrycker oss genom film, teater och böcker.

Vi öppnar konservativa mönster till nyskapande och medmänsklighet.

Vi belyser människan i utsatthet genom ett differentierat berättande långt  bortom schablonerna.

Vi berör vår publik och startar därigenom samtal i sårbarhet.

Med stöd från Stockholm Stad och Boverket