Biografens logotype

Med stöd från Stockholm Stad och Boverket